Thời gian đầu tư cho CIP là bao lâu?

Antigua & Barbuda Citizenship Act 2013 cho rằng việc đầu tư phải được duy trì trong ít nhất 5 năm, sau đó quyền công dân trở thành vĩnh viễn.

Liên hệ Dream Holidays

Liên hệ ngay với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ tốt nhất