Những biện pháp được đưa ra để bảo vệ các tài sản bất động sản được mua bởi người nộp đơn cho CIP?

 Chính phủ Antigua & Barbuda cam kết thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt nhất để đảm bảo nhà phát triển bất động sản phải giao tài sản như đã quảng cáo. Số tiền đầu tư CIP được quản lý bởi chính phủ sẽ chỉ được chuyển cho nhà phát triển bất động sản sau khi chứng minh được bất động sản đã được chuyển giao cho nhà đầu tư.

Liên hệ Dream Holidays

Liên hệ ngay với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ tốt nhất