Chính sách hoàn trả là gì nếu đơn CIP không được chấp thuận?

Ngoại trừ phí xử lý hồ sơ và thẩm định, số tiền đầu tư sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu đơn không được chấp thuận.

Liên hệ Dream Holidays

Liên hệ ngay với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ tốt nhất