Chính sách hỗ trợ để giảm chi phí xử lý của Chính Phủ liên quan đến đặc khu Kinh Tế Antigua & Barbuda là gì?

Trogn một thời gian rất hạn chế, Chính phủ sẽ tính lệ phí khoảng 50.000USD phí giải quyết của chính phủ cho một gia đình 4 thành viên. Trong khi đó, các tình huống khác nhau, các khoản phí tương ứng sẽ lên đến 200.000USD tuỳ thuộc vào từng gia đình.

Liên hệ Dream Holidays

Liên hệ ngay với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ tốt nhất