Antigua và Barbuda rộng lớn thế nào?

Antigua dài khoảng 14 dặm và rộng 11 dặm, tổng cộng 108 dặm vuông. Diện tích của Barbuda là 68 dặm vuông và các đảo không người ở Redonda, khu bảo tồn tự nhiên có diện tích là 0,6 dặm vuông.

Liên hệ Dream Holidays

Liên hệ ngay với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ tốt nhất