Antigua có yêu cầu thị thực nhập cảnh?

Khách du lịch đến Antigua và Barbuda sẽ cần thị thực nhập cảnh, có thể miễn thị thực khi họ có thị thực Mỹ, Anh, giáy phép thị thực hoặc cư trú tại Canada, hay EU, với chi phí 100USD có gia trị trong 30 ngày.

Liên hệ Dream Holidays

Liên hệ ngay với chúng tôi ngay bây giờ để được hỗ trợ tốt nhất